موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی
تقویم آموزشی نیمسال سوم 96-95
انتخاب واحد 20/04/1396 25/04/1396
شروع امتحانات 31/05/1396 09/06/1396

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 97-96
انتخاب واحد 19/06/1396
شروع کلاس ها 25/06/1396
حذف و اضافه 15/07/1396 20/07/1396
حذف ترم و حذف تک درس 02/10/1396 07/10/1396
پایان کلاس ها 14/10/1396
شروع امتحانات 19/10/1396 04/11/1396